Projekt edukacyjny 2007

MIEJSCE: Pracownia Szafirowa

DATA: 2007

DLA KOGO PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT: dla wszystkich

KTO FINANSOWAŁ: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Miejska Kraków

KTO WSPÓŁPRACOWAŁ: Magdalena Zarychta, Marta Graczyńska, Fundacja WyspArt, Stowarzyszenie Twórcze „Dom Stanisława Wyspiańskiego”

CO DZIAŁO SIĘ W RAMACH: W 2007 roku Stowarzyszenie w ramach obchodów Roku Wyspiańskiego realizowało projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego kierowany przez Magdalenę Zarychtę, a koordynatorem była Marta Graczyńska (Fundacja WyspArt). Projektowi towarzyszył cykl wykładów otwartych dla dorosłych.

KATEGORIA: warsztaty dla dzieci i młodzieży, edukacja, WYDARZENIE EDUKACYJNE