Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację

Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację

MIEJSCE: Pracownia Szafirowa

DATA: 1 lipca – 31 sierpnia 2020

DLA KOGO PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT: rodzinne domy dziecka, rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, rodziny ze specjalnymi potrzebami oraz świetlice środowiskowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze

KTO FINANSOWAŁ: Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wESpół wspieramy ekonomię społeczną, finansowane przez UBS

KTO WSPÓŁPRACOWAŁ: KAMPU Spółdzielnia Socjalna w Krakowie, Fundacja Dom Stanisława Wyspiańskiego; koordynacja: ROPS Kraków (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie), MFES (Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej);

CO DZIAŁO SIĘ W RAMACH: Od lipca do sierpnia odbyło się osiem bezpłatnych, terenowych zajęć poznawczych, połączonych ze zwiedzaniem Szafirowej Pracowni.  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały ok. 3 godziny.

KATEGORIA: warsztaty dla dzieci i młodzieży, edukacja, WYDARZENIE EDUKACYJNE