Roland Wirtz

Roland Wirtz

Pracownia Szafirowa

DATA: 2016 – 2019

ARTYŚCI UCZESTNICZĄCY: Roland Wirtz

DLA KOGO PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT: dla wszystkich

KTO FINANSOWAŁ: Bunkier Sztuki

KTO WSPÓŁPRACOWAŁ: Fundacja Dom Stanisława Wyspiańskiego

CO DZIAŁO SIĘ W RAMACH: W dniu 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Krakowskie instytucje – muzea czy biblioteki organizowały wystawy, spotkania, spacery. Ważne miejsce w tych obchodach miała i nasza Pracownia, w której Bunkier Sztuki zorganizował jednodniową prezentację nowego projektu Rolanda Wirtza, niemieckiego artysty znanego z ciekawych eksperymentów fotograficznych. I tak między wschodem a zachodem słońca każdy z gości konfrontował się z unikalnym fotograficznym i optycznym doświadczeniem.

KATEGORIA: wystawa, rezydencje artystyczne,

WYDARZENIE ARTYSTYCZNE

LINKI: https://www.youtube.com/watch?v=ANLTfLIsq-o&t=5s